Oppsigelsestid når man ikke har arbeidsavtale

Publisert: 02.03.2020

Hvor lang oppsigelsestid i jobb uten arbeidskontrakt. Har jobbet 8 år i et lite firma, aldri hatt noen arbeidskontrakt. Det er arbeidstaker som har sagt opp jobben, er det 1 mnd oppsigelsestid som gjelder?

Svar:

Det skal ikke gå ut over deg at arbeidsgiver ikke har oppfylt sin plikt til å lage arbeidskontrakt for deg. Når du har jobbet i firmaet i mer enn fem år, har du krav på mint to måneders oppsigelsestid, jf. arbeidsmiljløloven § 15-3 annet ledd. Oppsigelsen løper fra første dag i mnd etter at oppsigelsen fant sted.

Del denne artikkelen: