Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 27.04.2020

Jeg er 50 % permittert fra en 100 % stilling grunnet korona. Nå har jeg fått tilbud om ny jobb et annet sted. Hvor lang oppsigelsestid har jeg fra min nåværende arbeidsgiver når jeg er 50 % permittert?

Svar:

Permitterte har 14 dagers oppsigelsestid fra oppsigelsen når frem til arbeidsgiver. Det er viktig å sørge for at arbeidsgiver får oppsigelsen, så send både e-post, sms og ta gjerne en telefon i tillegg. I og med oppsigelsesfristen, så må du stille på arbeide innenfor disse 14 dagene, om arbeidsgiver kaller deg tilbake/opphever permitteringen. Hvis permitteringen har vart over 3 måneder, kan stillingen sies opp uten oppsigelsestid, men husk å si opp stillingen til arbeidsgiver!

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: