Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 15.04.2020

Jeg er 80 % permitert pga korona og søker andre jobber. Har jeg fortsatt 3 mnd oppsigelsestid (jamfør kontrakt), eller stiller det seg annerledes da jeg er permittert. Og vil dette eventuelt endre seg om jeg blir 100 % permittert?

Svar:

Når du er permittert gjelder det en fjorten dagers oppsigelsesfrist regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (9).

Del denne artikkelen: