Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 12.06.2019

Firmaet jeg jobber for har blitt kjøpt opp av en større aktør. Nå ønsker de å endre på lønnen med begrunnelse at jeg ikke har kontrakt i det nye firmaet (ble forklart at kontrakten min gikk videre ved oppkjøpet) men nå sier de at den ikke gikk videre (har nå jobbet 13 mnd uten kontrakt!). De ønsker å gi meg oppsigelse for å så tilby ny ansettelse. Dersom jeg ikke aksepterer de nye vilkårene vil oppsigelsestiden være 1 mnd? Har jo ikke kontrakt, sier de.

Svar:

Selv om du ikke har skriftlig kontrakt, så har du alle rettighetene som arbeidsmiljøloven hjemler. Du vil i slike tilfeller regnes å ha en muntlig arbeidskontrakt med arbeidsgiveren din.

Det synes som at du er omfattet av en virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelser er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Det følger av disse reglene at blant annet lønn skal du ha med deg videre til ny arbeidsgiver. Hvis ny arbeidsgiver ikke gir deg den samme lønnen, kan du ha et erstatningskrav mot dem.

Normal gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd, med mindre annet er avtalt. Om du har jobbet fem år sammenhengende i virksomheten er oppsigelsestiden to mnd. Har du jobbet tre år er oppsigelsestiden tre mnd. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-3.

Oppsigelse krever saklig grunn. Det er en høy terskel for å gå til oppsigelse av arbeidstaker. Det synes definitivt ikke å foreligge saklig grunn for oppsigelse i denne saken. Arbeidsgiver har ingen rett til å si deg opp grunnet at du ikke vil skrive under en kontrakt med dårligere vilkår enn det du har krav på, i dette tilfellet din rettmessige lønn.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: