Oppsigelsestid når bedriften får nye eiere

Publisert: 10.05.2019

Bedriften jeg jobber i holder på å bli solgt og det er snakk om eierskifte om en måneds tid. Enkelte har derfor bestemt seg for å si opp sin stilling da det ikke er ønskelig å fortsette i bedriften med de nye eierne. Hvordan fungerer oppsigelsestid i dette tilfelle?

Er det mulig å fratre sin stilling fra datoen nye eiere overtar bedriften eller må man gå ut de 3 månedene med oppsigelsestid? Hjelper det med å nevne i oppsigelsen at det ikke er ønskelig å fortsette under nye eiere?

Svar:

Når man er ansatt, foreligger det en avtale med deg som arbeidstaker på ene siden og med bedriften på den andre side. Bedriften er her å anse som et eget rettssubjekt/person. Hvem som er eiere er således uten betydning. Utgangspunktet er da at når man sier opp, så er det den oppsigelsestid som er avtalt som gjelder/eller oppsigelsestid etter arbeidsmiljøloven. Man kan ikke uten at det er avtalt særskilt si opp/slutte fra nye eiere kommer inn.

Del denne artikkelen: