Oppsigelsestid for leiebolig

Publisert: 05.06.2020

Jeg leier en leilighet gjennom utleiemegleren, vi har bodd der nå i snart 3 mnd, men jeg har i det siste sett etter en leilighet jeg kan kjøpe. Hvordan fungerer reglene med oppsigelse rundt et kjøp? I leiekontrakten står det "Oppsigelsestiden i dette leieforholdet er 3 måneder for begge parter. Leieforholdet har en bindingstid frem til 31.12.2020, og dette er første mulige tidspunkt en oppsigelse kan ha virkning fra....".

Svar:

Det er kontrakten som regulerer muligheten for oppsigelse, og i dette tilfellet er det noe uklart om dette er en tidsbestemt eller tidsubestemt kontrakt. Men normalt er det oppsigelsesfrist på 3 måneder på en tidsubestemt kontrakt. Jeg ville kontaktet utleiemegleren og forhørt meg om avtalen er lovlig dersom det er satt en minimumstid for å bo i leiligheten. Det er ikke lovens ordning - da lovens ordning er enten tidsbestemt eller tidsubestemt.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: