Oppsigelse pga sykemelding

Publisert: 02.12.2019

Har vært sykemeldt 13 mnd fra en jobb jeg har hatt i 15 år. Nå vil arbeidsgiver ha paragraf 15.1-møte, lukter oppsigelse. Jeg har enn ikke fått svar fra NAV ang AAP, og står pr i dag for uten lønn/inntekt. Kan arbeidsgiver si meg opp grunnet sykemelding? Jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe 30-40 % igjen for å ikke ødelegge meg helt. Dette er også for å teste min arbeidsevne. Arbeidsgiver har gitt klart signal om at de ikke ønsker meg der på delvis sykemelding. Enda de er en IA-bedrift. Lovlig?

Svar:

For å si deg opp grunnet sykemelding mer enn 12 mnd, må arbeidsgiver ha saklig grunn. Det er da sentralt for arbeidsgiver å vurdere hvilken forventet arbeidsevne du vil ha fremover, og om denne arbeidsevnen kan tilpasses bedriften, og om bedriften kan tilrettelegge for at du kan jobbe der. Arbeidsgiver har en omfattende tilretteleggingsplikt, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6. Det er langt fra fritt frem for bedriften å si deg opp bare fordi du har vært sykemeldt mer enn 12 mnd.

Del denne artikkelen: