Oppsigelse og utøvelse av reservasjonsrett

Publisert: 09.09.2019

Vi er midt under en virksomhetsoverdragelse hvor arbeidsgiver påstår dette: Utøvelse av reservasjonsretten medfører at ditt arbeidsforhold ikke blir overført til nytt firma, og at ditt arbeidsforhold i gammel firma opphører uten oppsigelse(?) 2. februar 2020. Du vil derfor fra dette tidspunktet ikke lenger være ansatt hos gammelt firma og heller ikke har rettigheter i forhold til nytt firma. Er dette riktig? Få sparken uten oppsigelsestid?

Svar:

Dette er et tema som er omdiskutert mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiverforeningene.
Det som er klart er at du sannsynligvis vil bli overtallig om du bruker reservasjonsretten din. Dermed vil du kunne bli sagt opp pga dette om du blir igjen hos den "tidligere" arbeidsgiver. Jeg vil mene at om du på et slikt grunnlag blir sagt opp, har du fortsatt oppsigelsestid i den bedriften du er i. Det vil etter mitt syn være i strid med loven, samt urimelig, om du skulle miste rettigheten til en oppsigelsestid (med lønn) bare fordi du bruker din reservasjonsrett.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: