Oppsigelse mens man går på AAP

Publisert: 28.08.2019

Er i en situasjon hvor jeg har 100 % AAP på andre året. Venter på at arbeidsevnevurdering skal ferdigstilles og månedene går. Har hatt 1 års permisjon fra jobb, og nå vil de si meg opp. Har de rett til dette før ting er avklart?

Svar:

Du er ikke beskyttet mot oppsigelse som følge av permisjon eller AAP. Men hvis det er slik at du har permisjon, så vil oppsigelsestiden begynne å løpe etter at permisjonstiden er over. Men, oppsigelsen må være saklig begrunnet. Hvis det er rimelig klart at du ikke kan komme tilbake i jobb pga manglende arbeidsevne, så kan det etter en konkret vurdering være en saklig grunn for å si deg opp. Men dette må tas opp til grundig vurdering av arbeidsgiver, og det er viktig at arbeidsgiver følger vanlig prosedyre med drøftelsesmøte og evt. deretter følger de formelle krav til oppsigelsesprosedyren slik det følger av arbeidsmiljøloven.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: