Oppsigelse med forbehold

Publisert: 17.06.2019

Kan man i en statlig stilling levere oppsigelse med vilkår, slik at oppsigelse ikke blir nødvendig om vilkåret innvilges? F.eks. oppsigelse med forbehold om bytte av arbeidssted innen oppsigelsestiden.

Svar:

Ett av formålene med gjensidige oppsigelsesfrister er at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne innrette seg. Loven har ingen ordning for en oppsigelse med forbehold, slik du skisserer her. Jeg kan dermed ikke se du har rett til å gi en oppsigelse på visse vilkår, slik du spør om. En slik oppsigelse vil i praksis kunne være en omgåelse av de oppsigelsesfristene som loven hjemler.

Hvis du ønsker å levere en oppsigelse med vilkår, slik du antyder, vil jeg anbefale å først diskutere med arbeidsgiver om dette er OK.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: