Oppsigelse etter å ha fått diagnose

Publisert: 12.02.2019

Er det lovlig å oppsi en ansatt som har fått en diagnose? Er det lovlig av helsedepartementet å endre diagnosen i papirene fra psykisk paranoid til alvorlig sinnslidende? Er det lov av tidligere arbeidssjef å spre ut snakk om ansattes privatliv som medfører at den ansatte ikke ønskes tilbake i jobb? Er det lover på brutt taushetsplikt via arbeidsgivers sjef, og innblanding i de ansattes private mobilmeldinger? Er det lovlig at sjefen påfører overvåkingsfølelse ?

Svar:

1. Det er ikke noe forbud mot å si opp en ansatt så lenge oppsigelsen er saklig begrunnet. Hvis en diagnose gjør en uskikket til stillingen , så kan oppsigelsen være saklig. Men det avhenger av en konkret vurdering.

2. Det må forutsettes at det er medisinsk dekning for en diagnose. I så fall må det som oppgis være medisinsk korrekt.

3. En arbeidsgiver har normalt en forpliktelse til å ikke dele private opplysninger om ansatte som arbeidsgiver har fått som arbeidsgiver. Men spørsmålet om lovligheten om dette likevel skjer, er det ikke gitt å gi et sjablonsvar på uten videre. Derimot kan spredning av skadelige opplysninger vurderes å være erstatningsbetingende om spredningen er uaktsom eller forsettlig og arbeidsgiver måtte forstå at spredningen kunne føre til skade.

4. Når det gjelder privat datakommunikasjon, reguleres dette bl.a. av personopplysningsloven.

5. Sjefen/arbeidsgiver har rett til å følge opp og veilede ansatte. Hvor grensen går og en står overfor en overvåkning som ikke er tillatt, vil være et skjønnsmessig vurderingsspørsmål avhengig av de faktiske omstendigheter.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: