Oppsigelse av leie av lagerbygg

Publisert: 10.03.2020

Eierforhold til et lagerbygg, tingretten har bestemt at undertegnede ikke eier lagerbygget. Retten har bestemt at undertegnede har en leieavtale mot vedlikehold av bygget, Har disponert lagret i ca. 45 år (Lagret båter, fiskeredskaper, og utstyr til gårdsdriften). Hvilke regler gjelder for oppsigelse av leieforholdet/frister. Oppsigelse av leieforhold er sendt til advokat jeg benytter.

Svar:

Oppsigelsesfrister skal normalt inntas i leieavtalene, også vedr. næringslokaler. Er ingenting avtalt vil det for lokaler være husleielovens regler i § 9-6 som gjelder og da er oppsigelsestiden 3 måneder.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: