Oppsigelse av husleiekontrakt pga salg

Publisert: 30.04.2020

Har inngått en leiekontrakt med en profesjonell utleier. I kontrakten inngår et punkt om leieforholdets varighet: Denne leiekontrakt gjelder fra 01.03.2020 og løper fast i 3 år, dvs. frem til 01.03.2023. Utleier har dog rett til å si opp avtalen i avtaleperioden etter 12 mnd. med 4 mnd. oppsigelsestid dersom utleier mottar tilfredsstillende kjøpsbud på leiligheten. I § 9-2 om tidsbestemte avtaler er å lese "Ved utleie av bolig må utleier skriftlig opplyse at avtalen ikke kan sies opp i avtaleperioden". Tilfredsstiller tekst i vår i kontrakt dette?

Svar:

I denne situasjonen er spørsmålet om dette er en avtalt tidsavgrensning på en tidsubestemt kontrakt. Evt.tidsavgrensning vil neste problemstilling være om dette er en saklig grunn etter husleieloven § 9-3. Her er det tatt forbehold om oppsigelse pga. av evt. salg. Dette er normalt en saklig grunn til å tidsavgrense en kontrakt. Det er litt uklart i spørsmålet om det er avtalt en tidsavgrening, eller om det er avtalt en utvidet rett til oppsigelse. Evt. tvister rundt en husleiekontrakt kan bringes inn for husleietvistutvalget.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: