Oppsigelse av ansatt

Publisert: 29.02.2016
Emneord: ,

Vi tok inn en vikar, som viste seg å ikke ha de grunnleggende ferdigheter som kreves. Dette ble informert om og det ble enighet om at personen skulle fratre etter endt uke. I forkant hadde vi to samtaler med henne. Disse er i skriftlig form og undertegnet. Nå har personen gått til fagforbundet og hevder at det var usaklig avslutning av arbeidsforholdet. Hvilke rettigheter har denne personen? Hun fikk første advarsel etter en uke.

Svar:

Dere synes ikke å ha fulgt arbeidsmiljølovens prosedyreregler for oppsigelse av en ansatt. Hvilke rettigheter den ansatte har, er avhengig av de faktiske omstendigheter som det opplyses for lite om. Men den ansatte hadde krav på innkalling til drøftelsesmøte, krav til saklighet for oppsigelsen og en oppsigelsesfrist med betalt lønn i oppsigelsestiden.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: