Oppsagt under sykemelding

Publisert: 06.04.2020

Jeg er sykmeldt siden desember. Det var drøftelsesmøte i januar (de ville sende oppsigelse "om kort tid"). I går (april) fant jeg oppsigelse på e-posten min. Oppsigelsen ble sendt for 2 mnd. siden. Begrunnelse er ulogisk. De skriver at 50 % oppdrag er avbestilt, men firmaet trenger ikke avslutte samarbeid med fysiske arbeidstakere. De mener at firmaet trenger ikke meg (prosjektingeniør) og KANSKJE en prosjektleder (som medeier firmaet) - i min mening han skal ikke få oppsigelse. Hva bør jeg gjøre?

Svar:

Hvis du mener at grunnlaget for oppsigelsen enten er begrunnet i din sykemelding eller at den på annet grunnlag er usaklig, bør du kontakte advokat evt. gjennom din arbeidstakerorganisasjon som da vil bestride at oppsigelsen er lovlig. Du kan også henvende deg til arbeidstilsynet for å få vurdering og bistand derfra. Arbeidstilsynet overvåker at arbeidsmiljølovens bestemmelser overholdes. De kan gi arbeidsgiver pålegg, evt. med trussel om eller ileggelse av bot/straff for brudd på arbeidsmiljøloven. Men dine personlige rettigheter, slik som erstatning eller gjeninnsetting i din stilling, er det kun domstolene som kan beslutte. Etter arbeidsmiljøloven er det ikke gebyr til domstolene for å gå til sak mot arbeidsgiver, men utgifter til advokat må du bære selv med mindre du er tilsluttet en fagforening som dekker dette helt eller delvis for medlemmene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: