Oppsagt pga markedsituasjonen

Publisert: 24.02.2020

Har vært i drøftelsesmøte med arbeidsgiver. De mener å si meg opp pga. markedsituasjonen. Er ansatt som avdelingsleder. Firmaet har kontor to steder i fylket. Det kommer ikke fram i møtet om kontorene skal legges ned, med det sies at det ene skal drives fra en større by. Det er ikke gitt noen opplysninger angående vurdering i forhold til ansiennitet og drift. Fikk muntlig beskjed 2 dager etter møte, til tross for uenighet rundt referat.

Svar:

Det må vurderes om saklighetskravet er oppfylt for en oppsigelse. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at oppsigelsen er en følge av markedssituasjonen, og at de ikke har andre stillingsmuligheter for deg.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: