Oppheve 9 år gammelt boligsalg

Publisert: 12.10.2018

Jeg lurer på om det er noen mulighet for å få opphevet/gjort ugyldig kjøp av eiendom som skjedde for 9 år siden? Det handler om en odelsgård som måtte selges pga. økonomisk rot, og at de eneste som kunne kjøpe var et av søsknene som ikke hadde odel (og som tvang søsken med odel til å si fra seg denne for at hun skulle kjøpe). Vilkårene for salget var at felles mor skulle ha borett til hovedleiligheten i våningshuset, at gården skulle forbli i familien. Kjøperen vil nå bryte disse vilkårene

Svar:

Dere vil nok neppe kunne kreve at den opprinnelige overdragelsen av eiendommen blir opphevet eller kjent ugyldig. Din søster kan imidlertid ikke selge eiendommen ut av familien dersom vilkåret om omsetningsbegrensning har blitt tinglyst som en negativ servitutt på eiendommen. Din mors borett vil heller ikke bortfalle automatisk ved et salg.

Del denne artikkelen: