Oppgjør ved samlivsbrudd med ulik eierbrøk

Publisert: 27.09.2019

Ved samlivsbrudd der den ene skal flytte ut, lurer jeg på om gjeld på felles lån skal trekkes fra boligens verdi før vi gjør opp etter eierbrøken. Kort fortalt gikk hun inn med mindre egenkapital enn meg, reflektert i en eierbrøk på 55/45 i min favør. Lånet er delt 50/50 og vi har betalt likt ned på det. Hun ønsker å kjøpe meg ut etter verdivurdering av boligen. Skal lånet trekkes fra før jeg mottar 55 % av verdien, eller etter?

Svar:

I utgangspunktet er det full avtalefrihet mellom samboere og spørsmålet er hva som er avtalt og hva som har vært partenes mening ved avtaleinngåelsen. Ofte vil en høyere eierandel hos den ene parten reflekterer en høyere egenkapital. Spørsmålet ditt kan ikke besvares uten at faktum i saken er nærmere gjennomgått og jeg vil anbefale deg å kontakte en advokat for å få hjelp til å besvare ditt spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: