Oppdaget verdier etter at man har fraskrevet seg arv

Publisert: 02.08.2018

Min pappa gikk bort i 2017. Han eide ingen ting og hadde masse gjeld (ca 5- 600 000). Vi fra skrev oss dette, jeg og min søster. Nå i ettertid viser det seg at han har en andel i en eiendom i Sverige som er arv etter hans mor. Hans søster skal kjøpe det og kjøpe ut min far for ca 80 500 SEK. Er det penger jeg og min søster har krav på, eller hvordan blir det siden vi fra skrev fra oss gjelden?

Svar:

I utgangspunktet vil jeg anta at dere ikke kan ta i mot verdiene. Om man har fraskrevet seg rett til arv, vil dette ikke kun gjelde gjelden, men også verdier.
Men: Det kan være at det du og din søster har gjort, er å overta boet etter § 80, hvor man kun overtar ansvar for gjeld i størrelsesorden av hva man overtar av verdier. Da kan saken stille seg annerledes.

Det kan også være slik at dere trer inn i deres fars sted og går direkte inn som arvinger, dersom arven etter hans mor anses å falle etter hans død. Dessverre kan vi ikke besvare dette klarere uten ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: