Ønsker større utbetaling av forsikringspenger

Publisert: 18.05.2016

Pågående erstatningssak der motpart innrømmet erstatningsansvar fullt ut. Skaden skjedde i 2014. Jeg ble påkjørt på jobb. Jeg får arbeidsavklaringspenger. Jeg har fått delutbetalinger, men de er små.

Jeg måtte flytte da bolig ikke var mer egnet pga skaden. Ny bolig er dyrere og måtte bytte bil da jeg trengte det pga skaden. Fant en rimelig bil, men den er dyrere enn den vi hadde.

Kona går på skole, men har måtte redusere pga omsorgsbehov er stort, noen dager må hun bli hjemme. Jeg ønsket en større delbetaling så vi slipper å ligge på etterskudd. Advokaten er negativ til det. Dette er jo utgangspunkt i henhold til skaden godkjent yrkesskade

Svar:

Her er det veldig viktig at du har meldt ulykken til din arbeidsgivers forsikringsselskap. Om du eller din arbeidsgiver ikke har gjort dette, må dette gjøres snarest mulig. Du har rett til å få erstattet tap i utgifter og inntekt som følge av ulykken.

Her MÅ du få bistand av en advokat som kun arbeider med personskadesaker. Utgifter til juridisk bistand dekkes av forsikringsselskapene i en sak som dette.

Med vennlig hilsen

Advokat Bjørn M. Brauti 

Del denne artikkelen: