Ønsker ikke at eks og sønn skal flytte fra byen

Publisert: 14.08.2019

Mor til sønn på 9 mnd har slått opp med meg nylig. Hun truer med flytte til hjemby 1,5 time unna Oslo - noe jeg ikke ønsker pga samvær med sønn. Vi er folkeregistrert på samme adresse alle 3, skal til mekling om 1,5 uke. Vil ikke signere samværsavtale med bosted for sønn hos henne, redd hun flytter. Hun er bipolar 2, jeg bekymret for at hun ikke til enhver tid vil være "oppe" for vår sønn. Jeg ønsker 50/50 (fra 1 år) og at hun blir i Oslo. Kan jeg kreve dette pga risiko ved bipolar2?

Svar:

Delt bosted for de minst barna forutsetter som hovedregel at begge foreldrene ønsker delt bosted og blir enige. Dersom hun ikke samtykker til delt bosted er det mer sannsynlig at du vinner frem med at du har fast bosted/hovedomsorgen, enn delt bosted mot hennes vilje. Den som har fast bosted for barnet bestemmer barnets bosted. Du kan ikke hindre at mor flytter, men ofte endrer den forelderen som ønsker å flytte sine planer dersom den risikerer å miste fast bosted for barnet. Hennes psykiske helse vil være et moment som kan være avgjørende ved spørsmål om hvor det er til barnets beste å bo.

Med vennlig hilsen, advokat Maria Cabrera Stråtveit

Del denne artikkelen: