Ønsker ikke å arve stor gjeld

Publisert: 22.11.2018

Situasjon: samboere med 2 felles barn. Bolig verdi 3,4 millioner med gjeld på 2,4 millioner.

Samboer dør og etterlater seg 1,3 millioner i kredittgjeld som ikke var kjent. Det finnes livsforsikring både via forsikringsselskap og via jobb. Men dersom man sier nei til å arve for å unngå å arve 1,3 millioner kroner i kredittgjeld, mister man da også retten på livsforsikring selv om disse er begunstiget gjenlevende samboer?

Forsikringsselskapet sier at de trenger skifteattest. Noen råd?

Svar:

Livsforsikring vil normalt ikke inngå i dødsboet, men dette må sjekkes i den konkrete polise. Om det er mye gjeld, kan det være aktuelt å overta boet etter skifteloven § 80, hvor det er lite å overta og ansvaret for gjeld begrenses.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: