Ønsker at samboer kan bli boende i huset ved den andre samboers død

Publisert: 16.04.2019

Vi er samboere, hun har to barn fra før og han har ett, det er ingen felles barn. Sammen eier vi et hus, med hver vår tinglyste halvpart. Det eneste vi ønsker er at gjenlevende ektefelle skal kunne fortsette å bo i huset så lenge hen lever og/eller ønsker å bo der uten å arve avdøde. Vi praktiserer særeie, slik at barn arver sin egen forelder etter siste ektefelles død. Vi gifter oss kun dersom dette er tvingende nødvendig for å kunne gjennomføre det tenkte arveoppgjøret. Er det gjennomførbart?

Svar:

Samboere uten felles barn har ikke arverett etter hverandre, og heller ikke rett til å sitte i uskiftet bo etter arveloven. Ektefeller med særkullsbarn vil heller ikke ha rett til å sitte i uskiftet bo. Det kan være at det beste for dere er å lage testament med sekundærbestemmelser for barna og eventuelt få forhåndssamtykke av barna, men dette må vurderes konkret ift verdier osv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: