Ønsker at fraværende far skal miste foreldreansvar

Publisert: 12.02.2019

Faren til dattera min på 11 år rømte fra landet i 2017 . Jeg har ikke fått barnebidrag fra han fra da. Han forsørger ikke dattera si, men vi deler foreldreansvar når det gjelder papirer, tillatelser og så videre. Hvordan kutte ut foreldrerettighetene hans?

Svar:

Slik jeg oppfatter spørsmålet ditt ønsker du å inneha foreldreansvaret alene. Dette kan enten løses ved at dere blir enige om at du skal ha dette og at far skriver under på at han samtykker i en slik løsning. Dersom dette ikke lar seg gjøre enten fordi du ikke får kontakt med far eller han motsetter seg en slik løsning må du bringe spørsmålet inn for retten.

Jeg vil nok anbefale at du tar kontakt med advokat som kan hjelpe deg i denne prosessen. Dette er ikke nødvendig, men vil gjøre prosessen enklere for deg å håndtere. Ut fra det du skriver høres det ut som om du har gode muligheter til å få medhold i kravet. Skal man ha del i foreldreansvaret bør man også være tilgjengelig for både deg som mor og barnet, da det ellers vil være tilnærmet umulig å kunne være med på å ta avgjørelser på vegne av barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: