Ønsker at bare barna skal arve hytte

Publisert: 06.09.2019

Jeg er gift og etter at vi giftet oss har vi tinglyst en ektepakt med «IV Særeie» av en hytte som jeg hadde kjøpt lenge før vi giftet oss. Så er spørsmålet : Dersom jeg dør først, vil hytten inngå i arveoppgjøret med min kone? Det jeg ønsker er at hytten tilfaller barna kun. Hva må jeg eventuelt gjøre for at dette blir slik?

Svar:

Når en av ektefellene dør, må man først finne ut hvilken andel av verdiene ektefelle har som tilhører avdødes del. Hytta som er særeie vil da i sin helhet tilhøre din andel, og verdien vil ikke bli delt mellom din andel og din kones andel, slik verdier som er felleseie blir.

Hytta blir derfor i sin helhet anses å tilhøre deg, og inngå i arven etter deg. Det er ektefelle og barn som har arverett til deg. Ektefellen har rett til 1/4, og barna resten om man følger arvelovens utgangspunkt uten endringer om dette i testament.

Din kone vil ha rett til vanlig ektefellearv på 1/4 av verdier som er særeie. Skal du unngå dette, må ektefellearven begrenses i testament, og din kone må få kunnskap om dette for at det skal være gyldig.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: