Ønsker advokatbistand etter dårlig arbeidsforhold

Publisert: 10.04.2019
Emneord:

Min sønn har i lang tid forsøkt å få sin arbeidsgiver til å følge lover og regler mht opplæring i førstehjelp, brannvarsling, evakuering o.l. Nå har han gitt opp og sagt opp. Hans sjef bedriver mobbing og stygg hersketeknikk ovenfor både min sønn og flere andre som også har sagt opp. Hverken verneombud eller noen andre i bedriften fungerer som de skal og de fleste har nå sykemeldt seg. Kan de få advokatbistand uten at det koster "skjorta"?

Svar:

Ureglementerte forhold, herunder mobbing på arbeidsplassen, er forhold en kan ta opp med arbeidstilsynet i første omgang. Advokatbistand kan være nødvendig for å reise krav om erstatning som følge av økonomisk tap eller psykisk skade med økonomiske følger som resultat av slike forhold. Hvis en blir arbeidsledig, kan en ha krav på fri rettshjelp med en årsinntekt under kr. 247.000. Hvis en vinner frem med et krav, vil arbeidsgiver ofte være ansvarlig for å erstatte kostnader til advokatbistand. Det kan også lønne seg å være fagorganisert og få juridisk bistand fra sin arbeidstakerorganisasjon. Det kan derfor være et alternativ å organisere dere, om dere ikke allerede er medlemmer av en fagforening.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: