Ønsker å tilgodese nevøer i testamente

Publisert: 09.05.2019
Emneord: ,

Jeg er enslig, har en rimelig god formue, har en bror jeg ikke ønsker skal arve noe etter meg, men han har 2 sønner, mine nevøer og deres barn jeg ønsker skal arve meg.

Jeg kommer til å skrive testament. Må det fremdeles undertegnes av to vitner, eller er det nok at det skrives og oppbevares på et trygt sted? Hva hvis jeg gir disse to nevøene mine en kopi av testamentet, er tilrådelig?

Svar:

Et testament må underskrives av to vitner samtidig for at det skal være gyldig. Vitnene må også vite at de underskriver et testament, og de skal samtidig enten se at testator underskriver eller at testator vedkjenner seg sin underskrift. Vitnene må være over 18 år og ikke tilgodesett i testamentet.

Det er meget strenge formkrav. Konsekvensen av å ikke følge formkravene, er at testamentet blir ugyldig.

Originalen kan du sende inn til retten der du bor for oppbevaring. Ingen andre vil ha tilgang til dette før etter din død.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: