Ønsker å leie ut ekstra rom i bokollektiv

Publisert: 06.03.2020

Jeg er hovedleietaker i et bokollektiv hvor vi har en loftstue vi ikke bruker. Jeg ønsker å leie ut denne som et soverom, har jeg rett til dette? Altså kan et rom som er oppført som stue i leiekontrakten benyttes som et soverom? Stua har to rømningsveier og et vindu over 60x50 cm. Videre tenker jeg at husleieloven § 7-3 om delvis fremleie blir gjeldende. Utleier vil da ikke kunne nekte å godkjenne fremleie uten saklig grunn. Vil det være saklig grunn at rommet er oppført som stue i kontrakten?

Svar:

Du må se på hva som er avtalt i husleiekontrakten mellom deg og utleier. Men i hht. husleielovens bestemmelser skal både total fremleie og fremleie av deler av boligen godkjennes av utleier på forhånd. Ved fremleie av deler av boligen må utleier ha saklig grunn til å nekte. Dette kan for eksempel for utleier være begrunnet mht. brannforsikring og ansvar for boligen om man benytter oppholdsrom som soverom. Det kan foreligge kommunale vedtak på hva som er godkjent areal for utleie og soverom som utleier må følge.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: