Ønsker å klage på advokat

Publisert: 25.02.2020

Trenger hjelp til å vite om jeg kan klage på advokatens opptreden (god advokatskikk).

Svar:

Advokater plikter å følge regler for god advokatskikk. Dersom du mener at din advokat har brutt disse eller har krevd for høyt salær i din sak, kan du klage til disiplinærmyndighetene. Du kan lese mer om klagefrister og hvordan du går frem på Advokatforeningen sin hjemmeside: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/disiplinar--og-tilsynssystemet/klage-pa-advokat1/

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: