Ønsker å kjøpe festetomt

Publisert: 22.05.2018

Vi er interesser i å kjøpe en tomt i nabolaget vårt som vi har forstått at kommunen eier. Ser på Seeiendom.no at eiendommen er av typen festegrunn. Er det mulig å kjøpe en slik tomt og bli grunneier, eller må man først overta en festekontrakt for så å håpe at man kan få innløst denne?

Svar:

Dere må i utgangspunktet først overta festekontrakten og deretter vurdere muligheten for å kreve innløsning. I den anledning må dere også huske på at bortfester i enkelte tilfeller har rett til å nekte overdragelse av festeretten. Dere bør derfor undersøke om det er nødvendig med samtykke fra bortfester før dere inngår avtale med fester om overdragelse av festeretten.

Del denne artikkelen: