Ønsker å innløse festetomt

Publisert: 03.02.2018

Har en hytte som ble satt opp på 1950-tallet. Det ble muntlig avtalt leie av tomten med grunneier. Jeg ønsker å skrive en avtale men grunneier, men han sier det ikke er nødvendig. På årlig faktura står det festeavgift. Ønsker å innløse tomten. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Jeg kan først bemerke at bortfester i utgangspunktet ikke kan nekte å bidra til opprettelse og tinglysning av en skriftlig festekontrakt i et tilfelle som dette. Etter tomtefesteloven § 5 (2) følger det nemlig at partene har bundet seg til hverandre når det er avgitt og mottatt vederlag for retten til feste. Det samme gjelder når tomtefesteren i samsvar med en muntlig avtale har benyttet festeretten over tid uten protester fra bortfester. I slike tilfeller kan hver av partene kreve at det blir inngått en skriftlig og formell festekontrakt.

Dersom du ønsker å innløse tomten, bør du helt enkelt starte med å sende en skriftlig forespørsel til bortfester. Dette vil være et naturlig steg i denne saken, ettersom dere ikke har inngått en formell festekontrakt. Dersom bortfester nekter innløsning på frivillig grunnlag, vil det være bestemmelsen i tomtefesteloven § 32 som i utgangspunktet vil regulere retten til innløsning og fremgangsmåten for å gjøre dette. Etter § 32 (1) følger det at festeren kan kreve innløsning av en fritidseiendom når det er gått 30 år av festetiden. Etter at det har gått 30 år og avtalen har løpt videre, kan festeren i tillegg kreve innløsning hver gang det har gått 10 nye år. Dette innebærer at tidspunktet for den opprinnelige muntlige avtalen om tomtefeste, vil danne utgangspunktet for muligheten for innløsning i dag.

Del denne artikkelen: