Ønsker å heve bilkjøp

Publisert: 02.07.2020

Vi har nylig kjøpt en bil, der vi fikk beskjed om at den var i god stand med litt overflaterust, noe den ikke er. Bilen stopper helt opptil fleire ganger, der vi har kjørt opp til 80 km/t der bilen har stoppet der alt slutter å fungere. Motor blir kokvarm, vann der i kjølevesketanken, tenningsfeil på 4 av 6 sylinder. Der vi har sagt vi vil heve bilen på grunnlag av at bilen ikke er forsvarlig å kjøre. Mulighet å få noe hjelp?

Svar:

Dersom dere vil ha en vurdering av hvorvidt dere kan heve kjøpet kan det være hensiktsmessig å oppsøke en advokat som kan foreta en konkret vurdering i deres sak. På advokatenhjelperdeg.no kan du finne advokater i nærheten av deg. I saker om bilkjøp er det ofte slik at bilen ble kjøpt for en lav kjøpesum, og i slike tilfeller kan det hende at bistand fra en advokat i realiteten koster mer enn å oppgi kravet om hevning av kjøpet. Det er derfor viktig å avklare dette før man inngår et oppdrag med advokat.

Del denne artikkelen: