Ønsker å ha bønnetid på jobb

Publisert: 31.08.2018

Jeg er maler, og jeg jobber på byggeplass. Der vi har også brakker hvor vi spiser og vi har klær der. Mitt religion er Islam. Vi muslimer må gjøre Sala/Namaz/bønn. På sommeren dagen er ca 17-18 t og det er bra. Men på vinteren er dagen er litt korte og det betyr da vi må gjøre det på jobb. Jeg spør om vi har lov å gjøre den på jobb. Den tar ca 5 min eller maks 10 min. (Jeg kan jobbe lengre eller ikke skrive timer for det). Og vi gjør det ikke høyt.

Svar:

Alminnelig folkeskikk og respekt tilsier at arbeidsgiver må tillate bønneutøvelse i arbeidstiden. Men pausen som dette representerer må tas inn eller avkortes i lønn hvis arbeidsgiver krever det. Men arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om dette. Dette er uansett ikke noe en arbeidstaker kan ta seg til uten å ha drøftet dette med arbeidsgiver for å finne en gjennomførbar ordning. Nødvendige pauser for å gjennomføre bønn må tilrettelegges og avtales og det må organiseres slik at det ikke skader virksomheten og dens drift.

I de fleste yrker vil dette la seg innpasse, men i enkelte yrker må en alliere seg med ikke-muslimer som kan utføre arbeidsoppgaver som det ikke kan tas pause fra i det aktuelle tidsrom. Det er viktig å behandle hverandre med respekt og forståelse når dette spørsmål tas opp på arbeidsplassen. For muslimer vil det fremstå som en rett å kunne utøve sin bønneplikt, mens det for andre kan fremstå som uforståelig hvor viktig dette er og uforståelig at det kan oppfattes som en rett. Begge parter må derfor nærmere hverandre med forstand og forståelse og drøfte ulike sider av problematikken, betydningen og virkningen både religiøst, men også hvorledes dette innvirker på utførelse av arbeidet. Dette bør kunne la seg løse ved at en opptrer smidig og tilpasser seg til hverandre med det formål at arbeidsoppgavene skal utføres slik at arbeidsplassens interesser tjenes samtidig som de ansattes religiøse syn respekteres og æres.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: