Ønsker å få datter tilbake fra fosterfamilie

Publisert: 23.03.2020

Vi vil gjerne å anke for å få barnet vårt tilbake fra fosterforeldre. Hun er 9 år. Er det mulig å få henne tilbake?

Svar:

Jeg har ingen forutsetninger for å mene noe om hvorvidt det mulig med en tilbakeføring av deres datter.
Det vil uansett være slik at dere kan be barneverntjenesten om å fremme en sak om tilbakeføring dersom det er gått minst ett år siden saken sist ble behandlet i Fylkesnemnda eller retten. Barneverntjenesten har en frist på 3 måneder til å fremme saken etter at dere har bedt om dette. Deretter vil Fylkesnemnda ta stilling til om forutsetningene for å oppheve omsorgsvedtaket er oppfylt. Dette vil enten bli gjort ved skriftlig behandling eller at Fylkesnemnda innkaller til et vanlig nemndsmøte.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: