Ønsker å endre samværsavtale

Publisert: 08.11.2019

Er skilt for ca 4 år siden vi skrev da en avtale på hvilke helger barna skulle være hos meg og alt var ok. Men etter en mnd så ville eksen bytte helger noe som jeg sa ikke ville skje med en gang før jeg flyttet nærmere. Da byttet vi helger, og dette har fungert helt greit helt til jeg fikk meg ny kjærest som også har 3 barn, men hun har motsatte helger. Og derfor spurte jeg min eks om å bytte helger for å være barnefri som min nye kjærest, men min eks nekter å bytte helger. Hvordan står jeg?

Svar:

Dette er ingen ukjent problemstilling og noe jeg møter ofte både i rollen som mekler og advokat.

I og med at dere har praktisert dagens ordning i flere år må nok dette anses som en gjeldende avtale mellom partene. Selv om det står noe annet i den opprinnelige og skrevne avtalen har praktiseringen av en annen ordning medført at denne er bortfalt.

Dersom dere ikke blir enige om en endring vil man evt. måtte bringe spørsmålet inn for retten da det kun er domstolen som kan bestemme noe annet en hva avtalen tilsier i dag. Retten vil da måtte vurdere hvilken løsning som er best for barna og det antas å kunne være vanskelig for en domstol å mene noe om da det kun dreie seg om hvilke helger barna skal være hos den respektive forelder.

Jeg vil nok anbefale at du i første omgang innkaller til mekling ved familievernkontoret eller annen godkjent mekler i et forsøk på å finne frem til en løsning. Dersom dette ikke fører frem må du vurdere om det er hensiktsmessig å prøve spørsmålet i retten. I så henseende er det viktig å ha med seg både kostnadsperspektivet og belastningene det vil innebære både for dere som foreldre og ikke minst hva gjelder barna.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: