Ønsker å betale ut forskudd på arv

Publisert: 13.12.2018

Hvordan gjennomfører man det praktiske hvis man ønsker å betale ut forskudd på arv? Hva slags dokumentasjon trenger man ift det offentlige?

Svar:

Det offentlige trenger ingen dokumentasjon på utbetalingen, men den som mottar arv eller gave skal oppgi dette på sin likning. Det er imidlertid viktig å få dokumentert at det er gitt forskudd for arv ift det endelige arveoppgjøret, så det anbefales at det skrives et dokument fra arvelater/giver hvor det fremgår hva som er gitt og at dette er forskudd på arv som skal komme til fradrag i senere arveoppgjør. Dette kan f.eks. formidles til de andre arvingene, slik at dette blir ivaretatt ved det endelige arveoppgjøret. Det kan også være hensiktsmessig å innta dette i et testament i enkelte tilfeller.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: