Ønsker å betale barnebidrag, men har ikke råd

Publisert: 08.11.2019

Jeg er nå separert og vi har bestemt at mor tar barna mesteparten av tiden. Jeg ønsker å bidra økonomisk i form av barnebidrag. Spørsmålet mitt er da, hva skjer når min økonomi ikke klarer å dekke barnebidraget. Er det noen støtteordninger som jeg kan ta i bruk for å klare det? Jeg må bli lærling for å nå mine mål om et utdannelse osv. Dette vil da ødelegge dagens økonomiske situasjon og barna kan miste denne ressursen fra meg.

Svar:

Dersom din inntekt er såvidt lav at det ikke er rom for trekk vil dette gå utover bidraget til barna. Det vil ikke være offentlige ordninger som dekker dette, utover bidragsforskuddet som vil variere avhengig av mors inntekt. Bidragsforskuddet vil maksimalt utgjøre kr. 1640 for barn under 11 år og kr. 2050 for eldre barn.

Dersom mor har en svært svak økonomi og dette vil ramme barna er det hun som evt. må søke om ytelser fra det offentlige.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: