Ønsker å beholde boligen etter samlivsbrudd

Publisert: 01.10.2019

Jeg har kjøpt bolig med min partner hvor jeg sto for hele egenkapitalen som utgjør halve kjøpesummen av boligen. Resterende er lån. Mitt spørsmål er følgende, er det mulig og kjøpe ut min partner eller rett og slett få inn en ny eier/lånetaker ved siden av meg? Eller finnes det andre løsninger ved samlivsbrudd i denne situasjonen hvor jeg vil beholde boligen.

Svar:

Dere bør skrive en samboeravtale som regulerer både eierandel og gjeldsansvar. Uten avtale blir det en tolkning av om dere eier sammen, hvor stor eierandel dere har og hvor stort ansvar dere har for gjelden. Har du finansiert halve boligen og er ansvarlig for halve lånet vil du normalt ansees for å eie 3/4.

Du kan ikke kreve å kjøpe ut din partner ved å overta dennes gjeld. Skal sameiet oppløses må det gjøres ved at dere blir enige om at du overtar, dere selger sammen eller det begjæres oppløsning av sameie gjennom et tvangssalg.

Har dere bodd sammen i minst 2 år (eller har felles barn) kan du etter husstandsfellesskapsloven kreve å overta boligen om det foreligger "sterke grunner". Det skal noe til å oppfylle det kravet. Typisk er det helsemessige årsaker, hensyn til små barn, spesiell arbeidssituasjon etc. som fordret et spesielt behov for boligen. Du overtar da hans andel til markedspris.

Del denne artikkelen: