Økte fellesutgifter pga oppussing

Publisert: 23.11.2018

I vårt boligsameie har det i alle år vært pålagt seksjonseierne å skifte vinduer til egen kost ved behov, uten at dette kommer tydelig fram i vedtektene. Nå ønsker styret å pusse opp fasadene, skifte plater, og skifte vinduer og balkongdører der det er behov. Dette skal da påkostes av sameiet ved at fellesutgiftene blir økt for alle. Kan en slik praksis endres uten videre? Jeg skiftet selv vinduer og balkongdør for to år siden, hvilket kostet meg 54 000,-. Ingen har fått dette dekket tidligere.

Svar:

En slik praksis kan endres dersom dette blir besluttet i form av en vedtektsendring. Etter bestemmelsen i eierseksjonsloven § 32 (2) litra i, fremgår det nemlig at den enkelte seksjonsinnehaver er ansvarlig for å vedlikeholde vinduer og dører. Praksisen som dere har i dette tilfellet er følgelig i overensstemmelse med eierseksjonslovens hovedregel.

Etter bestemmelsens åttende ledd fremgår det imidlertid at eierseksjonssameiet selv gjennom vedtektene kan beslutte at sameiet skal dekke hele eller deler av kostnadene som i utgangspunktet tilfaller seksjonseierne. Renovering av fasade og utskiftning av plater er vedlikeholdsarbeid som sameiet er ansvarlig for å utføre. Dette følger av bestemmelsen i eierseksjonsloven § 33. Dersom sameiet samtidig ønsker å skifte vinduer og balkongdører hvor det er behov for det, vil dette være noe som seksjonseierne selv må bekoste. Som en konsekvens vil det sannsynligvis være nødvendig med en vedtektsendring for å gjøre dette på sameiets regning.

Del denne artikkelen: