Odelsrett der andre er foran i arverekken

Publisert: 23.10.2017

Hvis en gård skal overtas på odel og det er 8 foran meg i arverekken, må disse fraskrive seg odelen før jeg kan overta?

Svar:

Du kan overta selv om det er andre som står foran deg i odelsrekkefølgen, men hvis du skal være sikker på at ingen gjør gjeldende rett til odelsløsning kan du be de aktuelle om å fraskrive seg denne retten. Fristen for å gjøre rett til odelsløsning gjeldende er seks måneder fra du får tinglyst hjemmel til eiendommen. Etter den tid er det ingen risiko for at eiendommen løses på odel.

Del denne artikkelen: