Odel og samboerkontrakt

Publisert: 16.06.2015

Jeg skal flytte inn til min kjæreste som har odel på gård. Han krever samboerkontrakt med fullt særeie, slik at han ikke mister gård med eiendom og løsøre ved et eventuelt brudd. Jeg får ikke flytte inn før jeg har skrevet under på dette. Han vil at jeg skal bidra med jobb på gården. Jeg kan ikke bidra så mye som han økonomisk, men det er jeg som tar alt husarbeid og fremtidige barn. Har ikke jeg rett til en avtale om kompensasjon for det jeg bidrar med ved et brudd? Jeg kommer jo til å opprettholde/øke verdi på hus med det jeg gjør.

Svar:

I og med at dere vil være samboere, vil din kommende samboer, dersom han eier gården allerede, fortsette å eie denne så lenge dere ikke avtaler annet og han overfører en del av gården til deg eller avtaler at du skal ha en eierandel.

Dersom han kjøper gården etter at dere flytter sammen, og du ikke yter økonomiske bidrag til kjøpet, vil den også være hans eneeie. Som et utgangspunkt har du ikke krav på noen kompensasjon for utført husarbeid eller barnepass, slik at dette eventuelt må avtales i en samboerkontrakt. Dersom dere ønsker å inngå en slik avtale, er det viktig at avtalepunktene er tydelige slik at det ikke oppstår misforståelser vedrørende tolkningen av den eventuelle kompensasjonen.

Dersom du forøvrig på en eller annen måte bidrar på en måte som tilfører din samboer en betydelig økonomisk fordel, og det forøvrig fremstår som rimelig, vil du ved et eventuelt brudd kunne kreve vederlag. Det skal imidlertid mye til for at man opparbeider seg rett til slikt vederlagt.

Med vennlig hilsen

advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: