Nytt krav om sikkerhetsklarering i jobb

Publisert: 22.06.2020
Emneord:

Er ansatt i staten på i samme stilling i 11 år. Det er nå kommet opp at vi skal sikkerhetsklareres. Pga flere forelegg for ca 20 år siden for bruk og besittelse av narkotika er jeg usikker på om jeg vil kunne få dette. Vil et slikt nytt krav til stillingen som jeg ikke oppfyller være gyldig oppsigelsesgrunn for en statsansatt?

Svar:

Dette er ikke relatert til om du er statsansatt, men til din arbeidsavtale. Hvis nye krav stilles og som du ikke oppfylles, har arbeidsgiver en utfordring. Hvis det blir snakk om oppsigelse, så vil det være et saklighetskriterium som jeg neppe tror vil holde. Det skal mye til for at du vil kunne sies opp på saklig grunnlag pga nye kriterier og forhold som ligger 20 år tilbake i tid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: