Niese vil ikke ta opp lån til oppussing av felles hus

Publisert: 30.01.2019
Emneord: ,

Jeg og min niese arvet min brors del i boligen til min foreldre. Min bror og jeg har bodd i huset i en veldig lang tid. Nå gjør min niese det vanskelig for meg å låne på huset slik at jeg ikke får pusset det opp. Kan jeg da ta verditakst på huset og kjøpe henne ut etter denne verdien? Jeg har fullmakt del 1 og del 2.

Svar:

Det er uklart om dere har overtatt huset, det vil si gjennomført skiftet slik at dere begge er eiere. Om det er slik, så er dere blitt sameiere og eier boligen slik at sameielovens regler vil styre dette. Da har fullmakt del 1 og del 2 ingen betydning. Sameiere har bl.a. vedlikeholdsplikt og det er også regler om oppløsing og forkjøpsrett om du vil kjøpe ut din niese.

Om skifte ikke er gjennomført, så tilhører det fortsatt boet. Det kan da selges eller overtas av en eller flere av arvingene. I en slik situasjon er det vanskeligere å ta opp lån, fordi det er boet som formelt er eier. Da er verditakst og oppgjør slik du foreslår en fornuftig løsning.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: