Nedbemanning i permisjonstiden

Publisert: 13.04.2016

Jeg blir mest sannsynlig sagt opp i min stilling i mai pga nedbemanning i bedriften. Har 3 mnd oppsigelse. Så går jeg ut i svangerskapspermisjon. Permisjonen min starter 9. august, 3 uker før oppsigelsetiden min er ferdig.

Vil oppsigelsetiden min stoppes 9. august? Permisjonen er ferdig 9. mai, vil det da bety at jeg fra 9. mai vil begynne direkte med de tre ukene jeg har igjen av oppsigelsen? Kan arbeidsgiver kreve å bare betale meg ut de siste ukene av oppsigelse når jeg går i permisjon? Eller må de vente til permisjonen er over?

Svar:

Hvis det er saklig grunn for oppsigelsen er ansettelsesforholdet avsluttet ved utløpet av oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden løper ikke i permisjonstiden. Du har altså et arbeidsforhold å komme tilbake til etter endt permisjon etter ditt "regnestykke". Om arbeidsgiver da velger å benytte seg av din arbeidskraft eller fristiller deg og bare utbetaler lønn for resten av oppsigelsestiden er opp til arbeidsgiver og som du må innrette deg etter. Arbeidsmiljøloven §9-15, 2. ledd.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: