NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Svar:

Her høres det ut som om NAv kan ta utlegg i bilen for sin gjeld, og således kreve den solgt for å dekke inn sitt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: