Når kan jeg kreve fast ansettelse?

Publisert: 27.03.2019

Lure på noe om norske arbeidslover. Eks. Jeg fikk jobbe med midlertidig ansatt-kontrakt i 13. april 2018 i 4 mnd. Så sluttet første kontrakten. Jeg jobbet mer 4 mnd (midlertidig ansatt). Etter det fortsatte jeg å jobbe mer 6 mnd (midlertidig ansatt). Slik jobbet jeg i over ett år som midlertidig ansatt.

Jeg lurer på når man kan kreve fast ansettelse i den jobben eller når sjefen må ansette meg fast.

Svar:

3 eller 4 år, avhengig av hva som er grunnlaget for den midlertidige stillingen. Jeg forutsetter da at den midlertidige stillingen er hjemlet i loven. Hvis det ikke er lov til å ansette midlertidig, vil du har krav på fast ansettelse straks. Men dette beror på en konkret vurdering i ditt tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: