Når har man krav på 100 % stilling?

Publisert: 27.03.2019

Har vært midlertidig/vikar som lærer i snart 6 år. Har jobbet i 100 % stilling. Fikk 60 % fast stilling i 2017. Har til nå hatt 40 % vikariat utover dette. Vikariatet går ut 31.03 og arbeidsgiver vet ikke om jeg får mer jobb. Flere jobber i vikariat for samme periode og 2 ufaglærte. Har jeg noen krav på 100 % fast stilling? Bor på en øy og er alenemor. Kan de si at jeg får jobb ved en annen skole i kommunen når behovet har vært her i så mange år?

Svar:

Jeg legger til grunn at du har en 60% fast stilling og ønsker å arbeide mer, men at arbeidsgiver benytter vikarer i stedet for å øke din stillingsprosent eller å gi deg vikaroppdrag utover 60 % stilling. Hvis vi her står overfor det samme type arbeide, med de samme krav til kvalifikasjoner og at du fyller alle kravene, så vil du ha en fortrinnsrett til fast eller vikarstilling for disse 40 %-ene. Om du beholder vikarstillingen din i tre år, vil du kunne ha krav på fast ansettelse i den.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: