Naboens hund ødelegger hagen

Publisert: 14.08.2019

Naboen har skaffet seg hund. De har nå hatt den i noen måneder. Hunden går løs/ rømmer ofte uten at eierne reagerer (Noen ganger roper de på den). Hunden kommer ofte i hagen vår og graver i den. Vi har brukt mye tid og penger i hagen. I tillegg jager den katten vår og bjeffer ofte. Eierne kjefter ikke. Vi har båret ned hunden og sagt i fra flere ganger, men vi ser ikke noe forandring. Er det en rettighet eller et eller annet imot dette, eller må vi bare leve med det?

Svar:

Som hundeier selv så føler jeg sympati for at dere blir offer for naboens hund som går løs/rømmer og gir både skade og ubehag til dere.

Dere trenger ikke leve med dette. Slik jeg ser det så kan dere både pårope dere regler for båndtvang for husdyr (hund) og reglene i naboloven som gir dere vern mot at naboen har aktiviteter blant annet som er til skade/sjenanse for dere som naboer.

Jeg vil råde dere til å invitere deres naboer over for en kaffe og da ta en prat om forholdet og hva dere tenker om dette og herunder forklare at dette hundeholdet er per i dag problematisk for dere. Jeg vil ikke ha kommet med noen advarsler eller "trusler" fra dere i dette møte men om dette ikke bedrer seg etter et slikt møte vil jeg ha rådet dere til å sende naboen en skriftlig advarsel om politianmeldelse samt krav på erstatning for skade etter naboloven om dette ikke forbedrer seg nå.

Herunder vil jeg råde dere til å starte med dokumentasjon av forholdet ved en logg over slike aktiviteter som angir tid og sted samt hva som har skjedd, og gjerne med bildedokumentasjon. Dette kan anvendes senere ved deres aktiviteter over om forholdet ikke bedrer seg.

Men forsøk først å kommunisere med naboen over en kaffe er mitt råd.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: