Naboen vil at garasje skal rives

Publisert: 12.10.2018

Vi har bodd 17 år i et hus hvor vår garasje står på tomtegrensen til naboen. Nå vil de ha den fjernet. Deres hus ligger på en tomt som er skilt ut fra vår etter at garasjen vår er bygget, så tomten er skilt ut for nærme vår garasje. Hva er reglene for slikt?

Svar:

Reglene for slike problemstillinger fremgår først og fremst av naboloven § 11. Og etter denne bestemmelsen er det i utgangspunktet korrekt at din nabo kan kreve fjerning av byggverk som står helt eller delvis inne på hans eiendom.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at bestemmelsen i § 11 også inneholder et særlig viktig unntak til denne hovedregelen. I tilfeller hvor fjerning vil medføre store tap og utlegg som i tillegg vil være i misforhold med nytteeffekten, kan nemlig fjerningsplikten omgjøres til en erstatningsplikt. Dette innebærer at garasjen i dette tilfellet vil bestå, men at deres nabo i stedet får en nærmere angitt erstatning som kompensasjon. En forutsetning for utøvelse av denne unntaksregelen er også at dere ikke kan lastes nevneverdig for feilen som har skjedd, noe som synes å være tilfellet i denne saken.

Videre er det slik at en grense mellom to eiendommer kan korrigeres uten at arealet blir skilt ut som en egen eiendom. Dette kalles grensejustering, og vil i mange tilfeller være et meget praktisk alternativ for å løse denne typer tvister på. Basert på opplysningene som du angir, vil jeg i utgangspunktet anta at grensejustering kan være den mest hensiktsmessige måten å løse denne tvisten på.

Del denne artikkelen: