Naboen krever bruksrett til eiendom

Publisert: 26.10.2018

Kjøpte hus for 10 år siden, og var veldig glad å bo i det. Men plutselig det kom brev fra nabo, som sier at han vil hevde på min eiendom fordi han brukte den i 40 år etter avtale med sin svigerfar. Men det noe tull. Nabo bruker ikke den delen av eiendom.

Som dere vet, alle boligkjøp tinglyses, og alt hevd er umulig fordi grenser over eiendom er klare. Så nabo vet at han eier/eide ikke del av min eiendom. § 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje.

Svar:

For å erverve bruksrett til fast eiendom gjennom reglene for hevd, er det flere ulike vilkår som må være oppfylt. Grovt sett kan det imidlertid nevnes at hevderen gjennom hevdstiden må ha brukt den aktuelle eiendommen som om han var berettiget til det og uten at det for øvrig foreligger et rettslig grunnlag for bruken.

Reglene om hevdstid innebærer i utgangspunktet at den aktuelle bruken må ha funnet sted i 20 år. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det foreligger en særregel om brukstid for visse servitutter i hevdsloven § 8. Etter denne bestemmelsen følger det nemlig at hevdstiden er 50 år for servitutter som ikke viser seg som en fast tilstelling og som heller ikke gjelder nødvendig vei eller nødvendig lagringsplass. Videre må hevderen verken ha skjønt eller burde skjønt at han ikke var berettiget til bruken. I dette ligger det i realiteten et krav om aktsom god tro.

På denne bakgrunn kan det riktignok ikke utelukkes helt at deres nabo med bakgrunn i avtalen med hans svigerfar har hevdet eiendoms- og/eller bruksrett over din eiendom, men det er nok høyst tvilsomt at vilkåret om god tro er oppfylt. Reglene om eiendomshevd er imidlertid relativt komplekse. Det kan følgelig være hensiktsmessig for dere å kontakte en erfaren eiendomsadvokat for nærmere bistand hvis du er usikker på veien videre i denne saken.

Del denne artikkelen: